Na Nový rok si pripomíname Obrezanie Krista Pána.
Pri tejto príležitosti si pre nás na Nový rok 1. 1. 2021
pripravila Biblický príhovor
sestra farárka Mgr. Ľubica Sobanská.