Na nový rok si pripomíname sviatok obrezania Krista Pána.
Pri tejto príležitosti si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
Základom príhovoru jej bol biblický text
z knihy Józua, z 24 kapitoly, od 15 do 20 veršu.