Na nedeľu Deviatnik, 31. januára 2021
nám slovom Božím poslúžil
brat farár Samuel Ján Mišiak.
Nosným textom tejto kázne je
Evanjelium podľa Marka 1, 29 – 31.