Na dnešnú 5. nedeľu po Veľkej noci, 9. mája 2021
si pre nás pripravila výklad slova Božieho
evanjelická a. v. Mgr. Oľga Klátiková.
Základom jej kázne bol biblický text
z Listu apoštola Pavla Kolosenským zo 4. kapitoly, 2 až 6 veršu.