Na dnešnú 5. nedeľu po Veľkej noci,
si pre nás pripravila výklad slova Božieho
evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.
Základom kázne jej bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 7, 7 – 8.