Na dnešnú 3. pôstnu nedeľu
si pre nás pripravila Biblický príhovor
sestra farárka Mgr. Lívia Mojzsisová
z evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Zvolene.
Základom jej kázania je Biblický text Ef 5, 1 – 9.