Biblický príhovor
na 2. slávnosť vianočnú,
26. decembra 2020,
si pripravila evanjelická a. v. farárka
Mgr. Anna Debnárová.