Na 1. slávnosť svätodušnú
nám výkladom slova Božieho poslúžila  evanjelická a. v. farárka
Mgr. Ľubica Sobanská.

Ako základ kázne jej poslúžil biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 11, 9 a 13.