Na 1. slávnosť svätodušnú
nám poslúžila výkladom slova Božieho
Mgr. Ľubomíra Mervartová, evanjelická a. v. farárka.
Ako základ kázne jej slúžil biblický text so Skutkov apoštolov 2, 1 – 13.