Na dnešnú 2. slávnosť Svätodušnú
sme si pre vás pripravili biblický príhovor,
ktorým nám poslúžil evanjelický a. v. farár
Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho mu poslúžil biblický text
z druhého listu apoštola Pavla Korintským 8, 1 – 15.