Na 1. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ivan Mucha.
Základom jeho kázne bol Biblický text z knihy Prísloví 14, 30.