Na 1. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár v. v. Mgr. Samuel Ján Mišiak, PhD.
Základom jeho kázne bol
Biblický text z Evanjelia podľa Jána 20, 24 – 29.