Zrušená mimoriadna (diskrétna) Synoda ECAV na Slovensku

Dnes ráno sme v našom článku Viete, že dnes je Synoda? písali o zvolaní v poradí 3. synody ECAV na Slovensku v roku 2021 na 20. 12. , ktorá bola označená ako mimoriadna. Mimoriadna bola nielen tým, že si ju tak nazvali, ale aj tým, akým spôsobom bola zvolaná a ako mala zasadať. Podľa všetkého bolo porušených niekoľko cirkevnoprávnych predpisov, lehôt na zvolanie Synody a posielanie podkladov. Mala byť výnimočná aj formou zasadnutia dištančným spôsobom cez aplikáciu, bez ošetrenia adresnosti a transparentnosti hlasovania. Zaujímavé je, že v prípade pokusu o zmenu alebo reformu niečoho v cirkvi je na všetko čas. Schvaľovanie a pripomienkovanie sa naťahuje niekoľko rokov a veľakrát cez viaceré vedenia, nie vždy do zdarného konca, ale keď sa jedná o rozdeľovanie nahrabaných peňazí pre seba a svojich, terajšie vedenie stíha schvaľovať zásadné zákony behom jedného roka a zvolať synodu aj niekoľkokrát do roka.

Diskrétnosť je momentálne in

Zarážajúce však ostáva to, že pokiaľ vieme zasadnutie synody má byť verejné a vopred ohlásené. Do 20. 12. 2021 a v podstate aj po tomto dátume nenájdete na žiadnych oficiálnych stránkach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – ecav.sk a ani na oficiálnych stránkach dištriktov, že sa malo konať zasadnutie najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku. Vylúčiť verejnosť a tým zatajiť verejné zasadnutie cirkvi je bezprecedentný a nepochopiteľný krok ľudí vo vedení ECAV na Slovensku. Čo si potrebovali schváliť, že o tom nikto nemal vedieť?

Zrušenie pre technické problémy

Nakoniec, keď vyšlo najavo, že sa nám synoda mala konať bez vedomia a prítomnosti evanjelickej verejnosti, tak ju tesne pred jej konaním zrušili.

„Touto cestou Vás žiadame, aby ste oznámili všetkým členom a členkám Synody ECAV  na Slovensku, že mimoriadne online rokovanie Synody, ktorá sa mala uskutočniť dňa 20.12.2021 o 18,00 hod sa neuskutoční.

Rokovanie sa neuskutoční z technických dôvodov, pre ktoré momentálne nevieme zabezpečiť dôstojný priebeh Synody ECAV, prijímanie uznesení a pod., tak aby to bolo zvolanie a rokovanie   Synody v súlade s CPP ECAV na Slovensku.

Termín nového rokovania Synody ECAV v roku 2022 Vám bude včas oznámený.“

Asociácia Slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku