Žiadosť o predloženie originálnej nájomnej zmluvy

Zverejňujeme žiadosť bývalého generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., adresovanú generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi a konateľom spoločnosti Reformata, spol. s r. o. o predloženie originálu nájomnej zmluvy.

ilustračné foto: pixabay.com