23. nedeľa po Svätej Trojici

Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu
Kaz. 3, 1

Dnešná 23. nedeľa po svätej Trojici nesie zvesť o znameniach konca času. Každý jeden človek má pamätať na to, že tu nie sme naveky. Že každý jeden ľudský život trvá len určitý čas. A že naša otčina- tá je v nebesiach. V súvislosti s práve vyslovenými pravdami by som sa chcel s vami dnes zamyslieť nad pominuteľnosťou  a ohraničenosťou ľudského života.

O tom, akí sme my ľudia zraniteľní a maličkí nám hovorí aj tento príbeh:

Dôsledky pandemickej krízy tvrdo postihli aj jednu mladú rodinu. Všetkým sa žilo akosi ťažšie. Otec tejto rodiny bol odkázaný na podporu v nezamestnanosti a s mamou celé dni rozmýšľali, ako vyjsť s peniazmi. Večer pri stole vládlo rozpačité ticho. Nikto nemal chuť na debatu. Zrazu mama zatlieskala, aby pritiahla pozornosť : „Všetci sa postavte a poďte za mnou von!“

Zarazení členovia rodiny nasledovali mamu do malej záhradky.

„Pozrite sa na oblohu!“ prikázala im.

Rodičia aj deti sa pozreli smerom hore. Obrovskú klenbu z čierneho zamatu zdobili živé, trblietavé hviezdy. Ako tak na ne hľadeli, priam sa ich zmocňoval závrat. Akoby ich ten žiarivý roj nasával do ohromného víru. Cítili sa celkom maličkí. Pritúlili sa teda jeden k druhému a objali sa. Tento neuveriteľný pohľad si ich podmanil a povzbudil ich- všetko bolo také veľké, bezhraničné, nadčasové. Otvoril ich mysle aj srdcia a dodal im novú nádej. Vyzeralo to ako veľká reklama nádeje.

A mama jednoducho povedala: „Deti moje, navždy si zapamätajte, že hviezdy vidno len v noci!“ A tieto isté hviezdy videli aj naši starí rodičia, aj ich rodičia, aj rodičia ich rodičov- a žili, bojovali a trápili sa, ale vždy to nejako zvládli. Tak aj my spolu zvládneme tento ťažší úsek nášho života. No hlavne, že sme všetci spolu a že sa ako rodina máme radi.

Uvedomenie si toho podstatného, dôležitého v našom živote prináša do neho pokoj, odvahu aj odhodlanie. Ak vieme, v koho veríme. Ak vieme, kto je stále s nami a neopúšťa nás, potom to prináša do nášho života odvahu, novú silu a najmä nádej. Potom vieme, že nech sa deje čokoľvek, s Bohom všetko zvládneme a prekonáme. Aj plno temnoty a tmy, ktorá práve v týchto chvíľach sužuje náš svet.

Jedna učiteľka ukázala deťom obrázok a s úsmevom sa opýtala: „Deti, z čoho sa skladajú hviezdy?“

„Zo svetla,“ sebaisto povedal Andrej, hoci ani nerozumel, čo hovorí.

„A prečo Andrej?“ zisťovala nadšená učiteľka.

A ten malý chlapec opäť s prehľadom povedal: „Lebo zem je plná tmy.“

Áno, zem je mnohokrát tak plná tmy. Je tu mnoho tých, u ktorých prevláda tma. Ľudí nešťastných, ľudí osamelých, ľudí nenaplnených, ľudí nemocných, trápiacich sa.

Aj preto je veľmi dôležité, aby sme sa ako rodina niekedy večer pochytali za ruky, vyšli do mesačnej noci a pozerali sa aspoň chvíľu na hviezdy. Aby sme si vtedy v duchu šepkali, čo je to najdôležitejšie v našom živote. Nech sa v ňom deje čokoľvek a nech práve prežívame čokoľvek, aby sme nikdy nezabudli, aké je to krásne, keď sa ako rodina máme radi a že môžeme byť spolu. Potom všetko ľahšie zvládneme. Potom všetko prekonáme. Aby sme si hlavne na seba našli čas. A nevyhovárali sa, že doba je taká alebo onaká. Lebo na čo človek chce, na to si čas nájde. Vždy. Len to on sám musí pokladať za dôležité.

V jednej veľmi múdrej piesni spievame s naším spevokolom aj tieto vzácne slová: „Láska Božia, nádherná, každému z nás ľudí silu dá. Keď nás všetka opustí, trápia žiale, starosti.

Pýtajme sa sami seba v duchu dnes:

„Dáva mi Boh, Božia láska silu? Neopustila nás Jeho láska? Neprevažujú aj v našom živote starosti nad radosťami? Nepripúšťame si v ňom mnohé veci blízko k telu? A nezaťažujeme sa zbytočnosťami, ktoré ani nestoja za reč? Nie sme obklopení len negatívnymi ľuďmi, ktorí sú tak sklamaní svojím životom, že už ani nevidia slnko a krásny deň?

Ak ste si na tieto otázky odpovedali slovkom- ÁNO – potom vám je potrebné nájsť znovu pokoj v Bohu. Ten vzácny pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum a ktorý sa nám denne ponúka. Objavme ho práve v tento krásny nedeľný deň a napĺňajme ním život náš i život našich rodín. Amen

Modlitba

Drahý náš Pane, prosíme Ťa o Tvoju prítomnosť v našom živote. Buď s nami aj v týchto ťažkých chvíľach, ktoré prežívame. O Tvoju pomoc ťa spolu prosíme aj pre všetkých chorých, nemocných a osamelých. Vieme, že Ty si ten najlepší Lekár, vieme, že Ty moc veľkú máš a tam, kde Ťa prosia, Ty uzdravíš a požehnáš. Amen

Mgr. Jaroslav Ďuriš
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com