4. októbra 2021 sa vo Vatikáne konalo stretnutie najvyšších predstaviteľov náboženských spoločenstiev a cirkví pod názvom Viera a veda: K COP26 .

„Zdedili sme záhradu: nesmieme svojim deťom nechať púšť .“ Toto silné varovanie bolo jadrom spoločnej výzvy vedúcich predstaviteľov všetkých svetových náboženských komunít, ktorí sa 4. októbra zhromaždili vo Vatikáne, pred klimatickým samitom COP, ktorý sa má koncom mesiaca otvoriť v Glasgowe. Odvolanie zdôrazňuje konsenzus vedcov, že na odvrátenie klimatickej katastrofy sú potrebné naliehavé opatrenia na obmedzenie nárastu teploty Zeme na 1,5 stupňa.

Stretnutie s názvom „Viera a veda: K COP26“ bolo vyvrcholením mesiacov online stretnutí medzi náboženskými vodcami a špičkovými klimatickými vedcami. Podujatie zorganizoval Vatikán v spolupráci s britským a talianskym veľvyslanectvom pri Svätej stolici s cieľom mobilizovať veriace komunity na celom svete. Zahŕňal symbolický akt výsadby stromov, každý náboženský vodca pridal hrsť zeme k olivovníku, ktorý mal byť zasadený vo vatikánskych záhradách.

Zjednotenie a spolupráca

Stretnutia sa zúčastnil aj generálny sekretár Svetového lutheránskeho zväzu Martin Junge, ktorý uviedol, že spoločné stretnutie vysiela jasný signál –  „ľudia dobrej vôle z akéhokoľvek sektora spoločnosti sa môžu zjednotiť, môžu konať a môžu teraz spolupracovať“. Len niekoľko týždňov od konferencie COP26 povedal: „Sme spolu vo výzve adresovanej spoločenstvu štátov: zaistiť podstatné zníženie emisií, chrániť a podporovať zraniteľných“.

Spoločnú výzvu podpísali kresťanskí vodcovia z pravoslávnych, katolíckych, anglikánskych, protestantských a reformovaných tradícií spolu so zástupcami židovských, moslimských, budhistických, sikhských a džinistických náboženských komunít. Iní náboženskí vodcovia, ktorí sa nemohli schôdze zúčastniť, poslali video správy, pričom sa zhromaždeniu prihovorila aj mladá Talianka Federica Gasbarro, ktorá zastupuje delegátov zo stretnutia Mládež za klímu, ktoré sa konalo minulý týždeň v Miláne.

Pápež František odovzdal vyhlásenie britskému politikovi Alokovi Sharmovi, ktorý slúži ako predseda samitu COP26, a talianskemu ministrovi zahraničia Luigimu Di Maiovi. Veľká Británia a Taliansko sú spoluorganizátormi summitu v Glasgowe, ktoré sa bude konať 31. októbra do 12. novembra. Svetový lutheránsky zväz bude na stretnutí zastupovať delegácia mladých klimatických aktivistov z rôznych regiónov spolu s odborníkmi na klimatickú spravodlivosť a globálnu advokáciu.

Výzva zdôrazňuje vzájomnú závislosť ľudí a planéty a zdôrazňuje potrebu „hlbšej solidarity tvárou v tvár globálnej pandémii“ a rastúcej klimatickej krízy. Konštatuje, že najchudobnejší ľudia, najmä ženy a deti v najzraniteľnejších krajinách, sú krízou najhoršie postihnutí, a vyzýva na zmenu súčasného príbehu hospodárskeho rozvoja. „Nie sme neobmedzenými pánmi našej planéty a jej zdrojov,“ hovorí sa vo vyhlásení. „Sme správcami prírodného prostredia s povolaním starať sa oň pre budúce generácie a s morálnou povinnosťou spolupracovať na uzdravení planéty.“

Zdroj: LWF