19. júna 2021 sa uskutočnia voľby nového generálneho sekretára Svetového luteránskeho zväzu.

Tento post zastáva od roku 2010 Rev. Dr. Martin Junge, ktorý je prvým generálnym sekretárom pochádzajúcim z Latinskej Ameriky.

Kandidátmi na miesto generálneho sekretára sú Reverendka Anne Burghardt z Estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi a Reverend Dr. Kenneth Mtata z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabwe.

Viac sa dočítate: https://www.lutheranworld.org/news/two-candidates-next-lwf-general-secretary

Zdroj: lutheranworld.org