Unáhlené a neprofesionálne konanie vedenia ECAV

Iba nedávno bol na internetovej stránke ECAV uverejnený článok, v ktorom redaktorka EPST Emília Mihočová uvádza, že „Okresný súd Bratislava III 18. marca 2022 v plnom rozsahu zamietol žalobu, ktorú na Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku podal Ján Meňky, farár Evanjelického cirkevného zboru v Michalovciach“.

Je viac než zaujímavé, že k uverejneniu správy o rozhodnutí súdu došlo ešte pred tým, ako obidve strany obdržali rozhodnutie okresného súdu. Právna kancelária, ktorá Jána Meňkyho v tomto spore zastupuje, nám potvrdila, že rozhodnutie okresného súdu v písomnej forme doteraz nedostala!

Vedenie ECAV a jeho mediálni agenti zrejme touto „zrýchlenou“ správou chceli zakryť (staro)nové volebné machinácie, ktoré sa zopakovali iba pred pár dňami na kandidačnej porade na funkciu generálneho dozorcu ECAV. Ak zástupcovia ECAV rozhodnutie súdu už majú, je viac ako zvláštne, prečo nebolo súčasne doručené obidvom stranám sporu. A ak ho nemajú, prečo sa tak ponáhľajú?!

Na stránkach Asociácie slobodných zborov budeme rozhodnutie okresného súdu komentovať až vtedy, keď ho budeme mať k dispozícii. Tých, ktorým na ECAV záleží a ktorí si vážia farárov, ako je Ján Meňky, ktorí sa neboja ozvať a postaviť proti nemorálnym praktikám vedenia ECAV, už teraz môžeme ubezpečiť,  že tento boj nielenže nevzdáme, ale aj vyhráme.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

 

ilustračné foto: pixabay.com