Od piatku 10. septembra bude už druhý krát v roku 2021 zasadať synoda ECAV na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach.

V dňoch 10. – 11. septembra bude v Trenčianskych Tepliciach zasadať najvyšší orgán Synoda ECAV na Slovensku 2021. Zasadnutie začne slávnostnými službami Božími v evanjelickom a. v. chráme Božom v Trenčianskych Tepliciach.

Samotné zasadnutie sa bude konať v kúpeľnom hoteli PAX na ulici T. G. Masaryka 21, so začiatkom o 16. hodine.

V rámci služieb Božích  bohoslužobné zhromaždenie odhalí pamätnú tabuľu k 100. výročiu zakladajúcej Synody Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá v roku 1921 prijala prvú ústavu práve v Trenčianskych Tepliciach.

Viac o prvom zasadnutí:
https://asloz.sk/objavenie-ameriky/
https://asloz.sk/styri-pismena/

zdroj: ecav.sk