V dnešnú nedeľu slávime sviatok Svätej Trojice.
Základom kázne slova Božieho,
ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka
ThDr. Eva Juríková,
bol biblický text zo štvrtej knihy Mojžišovej 6, 22 – 27.