Aj na túto nedeľu sme si pre vás pripravili Služby Božie.
Tentokrát z evanjelického a. v. chrámu Božie v Poprade – Veľkej.
Kázňou slova Božieho a liturgiou nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Jozef Vereščak.