Na dnešnú predposlednú nedeľu cirkevného roka
si pre nás pripravil biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Lichanec.
Ako základ dnešného zamyslenia mu bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša, z 25 kapitoly, z 31 až 46 veršu.