Na poslednú nedeľu cirkevného roka, nedeľu večnosti,
22. novembra 2020 sme si pre vás pripravili
služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Poprade – Veľkej.
Kázňou slova Božieho sa nám prihovára
Mgr. Ľubomíra Mervartová, evanjelická a. v. farárka.