Na dnešnú nedeľu večnosti
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom zamyslenia je biblický text
z 39. Žalmu, z 5 až 11 veršu.