Služby Božie na predpôstnu nedeľu, 14. februára 2021,
z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku.
Slovom Božím nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.