Aj na 2. slávnosť veľkonočnú sme si pre vás pripravili
služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.
Kazateľkou slova Božieho je Mgr. Oľga Klátiková, evanjelická a. v. farárka.