Na 2. slávnosť veľkonočnú
si pre nás výklad slova Božieho
pripravila sestra farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Mareka 9, 9 – 10.