Na 1. slávnosť veľkonočnú sme pre Vás pripravili
služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.
Kázňou slova Božieho nám poslúžil
evanjelický a. v. farár
doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. generálny biskup v. v.