Pomoc najzraniteľnejším

Pomoc najzraniteľnejším je Asociácií slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku blízka od jej vzniku. Preto aj po začatí učeneckej krízy, spôsobenej vojnou na Ukrajine aktívne pomáhala a pomáha, nielen finančne a materiálne, ale aj s hľadaním nového zázemia, bývania a práce všetkým núdznym a utekajúcim. Jej sympatizanti sa osobne zapájali aj priamo na hraniciach, cirkevné zbory pri materiálnych zbierkach a pri distribúcií pomoci pre krízové centrá.

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám – ak to máš pri sebe.Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé.“
Pr 3, 27 – 30

Aj dnes, keď je solidarita a pomoc stále potrebná smerujeme naše aktivity a energiu na podporu tých najmenších. Preto sme aj teraz nakúpili okrem iného sladkosti, ktoré budeme distribuovať priamo deťom, ktoré sú postihnuté vojnou.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku