V Jeruzaleme bola ordinovaná prvá žena z Palestíny za luteránsku farárku.

V nedeľu 26. januára 2023 bola v Jeruzalemskom chráme Božom ordinovaná prvá palestínska luteránska duchovná.

Sally Azar v roku 2018 ukončila teologické štúdiá na Blízkovýchodnej teologickej škole v Libanone. V štúdiu pokračovala v Göttingene v Nemecku. Počas štúdia bola zvolená za členku rady svetového luteránskeho zväzu pre región Ázie.

Ešte počas štúdií sa aktívne zapájala do práce so ženami a mládežou v Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej zemi (ELCJSZ). Teraz ako jej duchovná bude viesť anglicky hovoriaci cirkevný zbor v Jeruzaleme. Jej úlohou bude prepojiť arabsky hovoriacu a  anglicky hovoriacu časť zboru a práca s mládežou.

Sally Azar dúfa, že svojou prácou bude inšpiráciou aj pre iné mladé ženy, ktoré chcú študovať teológiu no doteraz sa neodhodlali. Ako dôležitú úlohu v ELCJSZ vidí v spájaní mladých v blízkovýchodnom regióne. Ako členka rady SLZ bude pomáhať aj pri realizácií programov pre mládež SLZ v Jeruzaleme.

Podľa štatistických údajov žilo v roku 2017 na Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy 47 tis. kresťanov. Väčšina sa hlási k cirkvám, ktoré neumožňujú ordináciu žien. Evanjelická luteránska cirkev má v Jeruzaleme a na západnom brehu Jordánu okolo 3 tis. členov. Sally Azar je jednou z piatich ordinovaných žien na Blízkom východe. Okrem nej je jedna v Sírií a tri v Libanone.

Zdroj: LWF, AP, Christnet
Ilustračné foto: pixabay.com