Okrasov církve naší evanjelické

Dnes si pripomíname presne 206 rokov od narodenia velikána našich dejín, evanjelika, národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga Ľudovíta Štúra. Umrel mladý, mal len 40 rokov, ale za tento čas urobil pre nás Slovákov toľko čo iní nedokázali za celý život. Jozef Miloslav Hurban ho označil ako „jmením obecním národa našeho a okrasou církve naší evanjelické“.

Dr. Ján Petrík o ňom píše ako o najkrajšej a najúžasnejšej hviezde na nebi ubiedeného, strýzneného a križovaného národa slovenského. Stal sa ideálom slovenskej mládeže. Bol kriesiteľom národa, neúnavný bohatier slovanskej myšlienky a slovanského sveta budúcnosti. Muž ideálov, ale rovnako aj muž činu, ktorý dokázal duchovne sýtiť svojím dielom a dedičstvom nielen svoju generáciu, ale niekoľko ďalších. Burcoval národ zo spánku, dvíhal zo zaostalosti, učil ho pracovitosti, vzájomnej pomoci a sebapoznaniu. Od tohto boja ho neodradili ani prekážky a tak ako tvrdil, „ My stali sme si do služby ducha, preto musíme prejsť cestu života tŕnistú“. Jeho bohatý duch, s nevšednou láskou k národu a Slovanstvu zapáleného srdca, neprestal volať a zdôrazňovať, že aj cez prekážky a ťažkosti za práva ľudu, za ideály dobra, za duchovné hodnoty, treba bojovať, neúnavne pracovať, lebo len „kým je duch v národe, národ žije“.

Evanjelické prostredie

Vyšiel z evanjelickej učiteľskej rodiny. Brat Karol bol evanjelickým farárom a profesorom na evanjelickom gymnáziu v Modre. Pôvodne bol aj Ľudovít Štúr poslucháčom teologického kurzu na evanjelickom lýceu v Bratislave. Nakoniec sa však rozhodol venovať národu. No neodtrhol sa od koreňov náboženskej a cirkevnej tradície. Pri racionalizme vždy zdôrazňoval, že to nie je cesta pre Slovenský národ, pretože, náš národ sa drží náboženskej tradície. Môžeme sa tešiť, že naša evanjelická cirkev mohla dať takéhoto velikána nášmu národu.

Viacej sa dočítate v našom článku Ľudovít Štúr

Zdroj: cirkevné listy, zborník Ľudovít Štúr a jeho doba
Foto: wikipedia.org