Na úvod je potrebné povedať, že autor tohto článku si uvedomuje, že politika môže byť aj správna – zameraná na ľudí, a nie len na niektoré záujmové, najčastejšie komerčné skupiny. To však, žiaľ, vidíme iba zriedka. Rovnako aj bezpečné očkovanie pod lekárskym dozorom autor považuje za vec prospešnú a správnu. Problém vidím skôr v neschopnosti odborne komunikovať a presvedčiť, čo nehradí žiadny primitívny telemarketing ani lotérie – a rovnako ani vyhrážky, príkazy a zákazy.

Ak by som mal definovať hlavný problém očkovacej kampane, tak musím konštatovať, že zodpovedné osoby nevedia presvedčiť verejnosť o potrebe a bezpečnosti vakcinácie. Úplne absentuje odborná diskusia, chýbajú odpovede na časté a oprávnené otázky obyvateľov. Tú sa síce snažia do určitej miery suplovať svojimi článkami niektorí (a stále tí istí) lekári, ale ich jednostranný pohľad na vec a tiež ich aktívne angažovanie sa v politike spôsobuje, že im ako „odborníkom“ nik neverí. Ak by som to prirovnal k druhej svetovej vojne, tak nevyzerajú ako dôstojníci, ale skôr ako politruci. Druhým, nemenej vážnym problémom je to, že jednotliví ministri svojimi vyjadreniami a svojím konaním nevedia verejnosť jednoznačne presvedčiť, že na prvom mieste je obyvateľstvo, a nie záujmy farmaceutických firiem či komerčný záujem štátu za každú cenu spotrebovať to, čo nakúpili.

Ak by totiž išlo v prvom rade o ľudí, o snahu zabezpečiť či ochrániť ich, tak je potrebné si uvedomiť, že očkovanie je len nástroj, nie cieľ. Cieľom je vytvoriť protilátky, ktoré ľudí chránia pred ťažkým priebehom choroby, pred hospitalizáciou či smrťou. Zatiaľ čo pri očkovaní sa iba predpokladá, že protilátky sa vytvoria, ľudia, ktorí prekonali Covid, ich už prirodzene majú. Plošná a neadresná kampaň, kde sa arogantná a populistická politika vedie na úkor odbornosti, však nerozlišuje ani medzi týmito dvomi skupinami. Veľký počet osôb, ktoré po takto neodborne vedenej vakcinácii mali závažné komplikácie (alebo dokonca zomreli), by mal byť pre politikov, ale najmä pre lekárske prostredie výzvou, ako sa do budúcnosti takýmto komplikáciám vyhnúť. No aj napriek tomu sa v prístupe vlády či ministerstva zdravotníctva v podstate nič nezmenilo! Ľudia sú naďalej pozývaní na vakcináciu do kultúrnych domov či športových centier bez toho, aby niekto pred očkovaním zhodnotil ich zdravotný stav, kontraindikácie či riziká – na čo si pred očkovaním a po ňom dávať pozor. Tí, ktorí v týchto centrách očkujú svojich klientov, ich  ̶  až na výnimky – vôbec nepoznajú, o ich zdravotnom stave ani nehovoriac.

Dá sa teda povedať, že tento povrchný prístup, ktorý nerozlišuje ani medzi osobami neočkovanými a tými, ktorí Covid-19 už prekonali (a teda majú protilátky), je nielen podozrivý, ale aj neprofesionálny a pomýlený. Lekárska veda totiž o očkovaní tých, ktorí chorobu prekonali, hovorí niečo úplne iné, čo potvrdzujú výroky viacerých nielen slovenských, ale aj nemeckých či českých doktorov. Napr. imunológ prof. Vojtěch Thon z Masarykovej univerzity v Brne sa pre novinky.cz vyjadril úplne jasne: „Musíme očkovať bezpečne, nie bezhlavo. To znamená poznať pacientov stav, jeho anamnézu a, samozrejme, aktuálne hladiny protilátok. A potom v odôvodnených prípadoch uvažovať o preočkovaní. Maximálne však jednou dávkou vakcíny, ktorá môže fungovať ako booster prirodzene nadobudnutých protilátok. Stimulácia organizmu ďalšími dávkami už nemá zmysel. Ďalšia dávka už nezvýši hladinu protilátok ani ich kvalitu. A, naopak, môže dôjsť k zbytočným komplikáciám a vážnym nežiaducim účinkom, ktorým možno pri správnom podaní vakcíny dobre predísť.

Pán profesor Vojtěch Thon teda správne presúva pozornosť z nástroja na cieľ, z očkovania na získanie protilátok. Tzv. britský variant koronavírusu si vyžiadal veľa hospitalizovaných začiatkom roka 2021, a práve táto skupina ľudí môže byť pri mechanickom a neodbornom očkovaní postihnutá oveľa viac ako nezaočkovaní, ktorí chorobu neprekonali. Títo ľudia protilátky nepochybne majú, a keďže britský variant mal podstatne ťažší priebeh ako ten pôvodný čínsky, dá sa predpokladať, že ich majú aj dosť. Ďalšie očkovanie teda môže byť úplne zbytočné až kontraproduktívne, a to nielen z pohľadu zbytočného „predávkovania“, ale aj z pohľadu možných a potenciálne nebezpečných vedľajších účinkov!

V praxi to však vyzerá tak, že viac ide o peniaze ako o zdravie (to je až sekundárne). Toto podozrenie je znásobené skutočnosťou či skôr nariadením, že testy na protilátky sa štandardne nielenže nerobia, ale nemôžu ich predpísať ani všeobecní lekári! Jedinou alternatívou je, ak si tento test je ochotný zaplatiť pacient sám! Platba za takýto test na protilátky je 50 eur po prekonaní Covidu, čo je nezanedbateľná položka! Naši „očkovací agenti“ však zrejme veľmi neveria ani očkovaniu, ktoré propagujú, lebo aj tam je stav podobný. Ak si chcete s odstupom času zmerať protilátky po očkovaní, zaplatíte z vlastného vrecka 30 eur! So štipkou irónie by sme na takéto nastavenie  „systému” či skôr podmienok mohli povedať, že objektivita a transparentnosť sú len za peniaze

Tu sa vynára otázka, prečo štát pri naháňaní ovečiek do očkovacích „veľkovývarovní“ nerozlišuje medzi tými, čo protilátky nemajú (teda neprekonali Covid), a tými, čo protilátky už majú! Veď predsa pred každým predpisom na liečbu sa robí vyšetrenie a po každej liečbe sa zdravotný stav znova vyhodnocuje! Tak prečo nie pri Covide?!!! To si „zodpovední“, resp. lepšie povedané, „tí hore“ neuvedomujú, že konajú neodborne, bez zohľadnenia zdravotného stavu pacienta, čím ho vystavujú riziku? A o čo tu potom ide, ak nejde o pacienta???

Iný príklad na rovnakú nezodpovednosť

Tí, čo boli svojho času (napr. v 1. štvrťroku 2021) pozitívne PCR testovaní, dostali nasledujúcu SMS: „Odber zo dňa xx.xx.xxxx je POZITÍVNY. Dodržujte karanténu minimálne 14 dní od vyšetrenia a kontaktujte všeobecného lekára.“ V našich končinách sa akosi zaviedlo, že napriek tomu, že Covid je charakterizovaný ako vážna choroba, máme iba ostať niekoľko dní doma v karanténe – a ono to vraj (inak nejde a) nejako prejde! Vyšetrenie a monitoring počas ochorenia potrebujete pri chrípke, angíne a často aj pri prechladnutí, ale pri Covide máte jednoducho iba ostať doma! Asi aj vy tu vnímate rovnakú dilemu: tak je to ťažká choroba – alebo nie? Ak áno, tak navrhovaný postup – ostať v karanténe – je vysoko nezodpovedný! A presne to sa vypomstilo mnohým pacientom, ako aj nášmu zdravotníctvu začiatkom roka, keď ľudia sedeli doma a vlastne čakali, kým sa ich zdravotný stav zhorší, a až potom ich vo vážnom stave museli previezť do nemocnice! Často už s obojstranným zápalom pľúc, CRP nad 100 a s kyslíkom (SPO2) pod 90 %! To sa nedá nazvať ináč ako systémové zlyhanie! A znova: veľká nezodpovednosť!

Slepé očkovanie

Ako som už uviedol skôr, pred liečením každej viac, ale aj menej vážnej choroby štandardne prebehne vyšetrenie, kde sa posúdi nielen zdravotný stav pacienta, ale sa aj zváži, aká liečebná terapia bude nasledovať. Zohľadňuje sa celkový zdravotný stav, kontraindikácie, alergia na lieky a podobne. To hovorí nielen lekárska veda, to hovorí aj elementárna logika a v praxi sa to volá aj systémový prístup. S tým súvisí aj priebežné sledovanie pacienta počas liečby alebo po nej, čo by určite pomohlo i viacerým pacientom, ktorí mali po očkovaní problémy. Aj z tohto dôvodu považuje prof. Vojtěch Thon odporučenie, aby ľudia nepodstupovali žiadne sérologické vyšetrenia, za škandalózne!

Súdna dohra

Za týchto okolností asi nikoho neprekvapí, že ignorovanie merania protilátok a presadzovanie výhod pre očkovaných už v Českej republike riešia aj súdy, čo môže byť veľmi rýchlo aktuálne aj Slovenskej republike. V Česku tieto podnety posudzuje Najvyšší správny súd, ktorý nedávno riešil prípad osoby – lekára, ktorý nebol ani testovaný, ani očkovaný, mal však protilátky IgG potvrdené diagnostickým testom. Namietal, že ministerstvo pri obmedzení vstupu do interiéru riadne neodôvodnilo rozdielne zaobchádzanie s rôznymi skupinami ľudí, ktorí sú len teoreticky odolní voči ochoreniu na Covid-19, keďže s meraním protilátok  IgG sa nepočítalo.

Súd uznal túto námietku a vládne opatrenie označil za neopodstatnenú diskrimináciu a v odôvodnení uviedol: „Je možné povedať, že postavenie osôb s nameranými protilátkami je s ohľadom na cieľ, ktorý odporca mimoriadnym opatrením sleduje, dokonca silnejšie, pretože tieto osoby preukázateľne protilátky majú, zatiaľ čo u osôb vyliečených či očkovaných odporca (MZ ČR) prítomnosť protilátok len predpokladá, ako navrhovateľ správne upozorňoval.

Efektivita očkovania a jeho využite v praxi

Je pomerne logické, že vakcíny vyrobené na základe poznania „wuchanského“ vírusu nemusia správne a hlavne adekvátne reagovať na nové mutácie, ako je britská či delta verzia. To potvrdzujú aj údaje z Izraela, ktoré síce potvrdzujú vysokú ochranu očkovanej osoby z pohľadu možných následkov, avšak účinnosť vakcíny Pfizer/Biontech proti ochoreniu (a teda aj prípadnému roznášaniu choroby) klesla na úroveň 39 %. To okrem iného poukazuje aj na to, že zaočkované osoby sú v 60 % rovnako potenciálnymi šíriteľmi vírusu ako nezaočkovaní (akurát sú sami lepšie chránení).

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že akékoľvek úľavy z doterajších pravidiel pre očkovaných môžu byť vysoko rizikové a nebezpečné! Či už sa bude jednať o (ne)nosenie rúška, nedodržiavanie odstupov, dezinfekciu, či účasť na hromadných podujatiach. Zvlášť nebezpečný je za týchto okolností názor, že očkovaní sa nemusia testovať, pretože takto môže dôjsť k nekontrolovanému šíreniu vírusu! Očkovanie je prevencia, testovanie kontrola. Ak chce štát motivovať k očkovaniu, mal by na to použiť iné formy a prostriedky!

Ak by sme ako modelový príklad zobrali pripravovanú návštevu pápeža na Slovensku, tak nariadenie, že na hromadnom podujatí sa môžu zúčastniť iba očkovaní, je evidentne nesprávne a nedostatočné. Pretože ak by sme zobrali údaje o účinnosti očkovania, tak medzi tisíckami zúčastnených bude minimálne 10 % takých, ktorým očkovanie nezabralo a ktorí pre ostatných budú potenciálnym rizikom. A ak zoberieme do úvahy údaje z Izraela, tak to číslo narastie na skoro 60 %, čo je veľký hazard, a celé podujatie sa mení na vysoko rizikové!

Skôr sa teda dá povedať, že ktosi návštevu pápeža zneužil na nátlak na veriacich. Oveľa väčšou istotou – ak ide o zdravie ľudí – by totiž bola podmienka, že na tomto podujatí sa môže zúčastniť len ten, kto donesie maximálne 24 hodín starý PCR test. To by však táto vláda nesmela byť posadnutá utkvelou predstavou, že očkovanie vyrieši všetko! A že všetky prostriedky sú vhodné a „správne“ na jeho presadenie, inými slovami: že účel svätí prostriedok. Ale kde sú potom tie európske hodnoty?!

Kvalita protilátok

Ak sa znova dostaneme k hodnoteniu úrovne či kvality protilátok, musíme zobrať do úvahy viacero faktorov. Na to upozorňuje aj prof. Vojtěch Thon, keď hovorí: „Pri prirodzenej infekcii sa vírus do tela dostáva inou cestou, a to cez sliznice, a dochádza k rozvoju iného typu imunitnej odpovede. Navyše je nutné vedieť, že genetická vakcína je zameraná len na jeden antigén. Pri prirodzenej infekcii vznikajú protilátky aj proti iným častiam vírusu a antigénovým štruktúram, takže ich pomer je viac rozložený a vyvážený. My v skutočnosti nepotrebujeme vytvárať takú silnú protilátkovú odpoveď.

Prof. Vojtěch Thon, ako aj viacero iných lekárov, poukazuje na to, že kvantita či výška protilátok nie je tým najdôležitejším parametrom:  „Prítomnosť protilátok je markerom, že pamäťová imunitná odpoveď prebehla. Ale na to sa neberie ohľad a títo ľudia sú fakticky diskriminovaní. Ja mám v ordinácii ľudí, ktorí majú ešte následky po prekonaní choroby Covid-19. A na týchto ľudí sa tlačí, aby sa rýchlo očkovali. Oni žiadne očkovanie rýchlo nepotrebujú, naopak, mohlo by im poškodiť. Ale nazerá sa na nich ako na nejakých škodcov, ktorí chcú túto spoločnosť zničiť, ako na ľudí, ktorí sú nebezpeční pre okolie…

V rozhovore uviedol, že vo svojej praxi riešil viacero prípadov ľudí, ktorí mali vážne komplikácie, pretože nedostali pre-medikáciu. To sa týkalo aj ľudí, ktorí sa očkovali narýchlo, pod nátlakom, v situácii, keď boli upozornení, že by sa ešte očkovať nemali. „Lenže my sme sa dostali do úplne bezprecedentnej situácie, keď sa ľudia neočkujú preto, aby boli zdraví, ale preto, aby získali nejaké potvrdenie, ktoré nemá s medicínou nič spoločné: preto, aby získali akési výhody či aby nemuseli v budúcnosti platiť za testy, a tak ďalej. A zrazu riešime, že ľuďom ani hrozba nežiaducich účinkov veľmi nevadí, a chcú to mať za sebou. Ale to už nie je medicínsky problém, to je sociologický problém.“

Výzva na používanie zdravého rozumu

Ak teda vláde Slovenskej republiky reálne záleží na zdraví obyvateľov Slovenska, mali by zaviesť do celého procesu očkovania viac transparentnosti a umožniť testovanie na protilátky pre tých, čo Covid prekonali, a rovnako aj pre očkovaných. To umožní zohľadniť úroveň a kvalitu protilátok, ktoré môžu byť využité ako objektívny parameter v systéme Covid-Pass, a rovnako na detekciu problémov tvorenia protilátok u tých osôb, ktorým očkovanie dostatočne nezabralo. Takýto prístup by výrazne zvýšil efektivitu opatrení, a teda aj bezpečnosť pri ochrane obyvateľov Slovenska pred šírením nebezpečného vírusu. Očkovanie by sa malo presunúť tam, kam patrí, a to k obvodným lekárom, ktorí svojich pacientov dobre poznajú, a kde je dôvera lekár – pacient na úplne inej a vyššej úrovni.

Ministerskí úradníci by sa mali zamyslieť aj nad svojím prísľubom zo začiatku roka, že na Slovensku bude dostatok vakcín a ľudia budú mať na výber. Po primitívnej diskreditačnej kampani „zhora“ zmizla možnosť zaočkovania sa Sputnikom a podobne dopadla aj AstraZeneca. To, čo ostalo, pripomína Pfizer, resp. mRNA championship, ktorý dopĺňa vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson s pomerne malou účinnosťou.

Skutočný výber vyzerá ináč, a som presvedčený, že v takom prípade by sa záujem o očkovanie zvýšil, ak už to teda vláda myslí naozaj vážne!

P. S. „Žiadna vakcína nenavodí bezinfekčnosť, žiadne prekonané ochorenia nenavodí bezinfekčnosť, žiadne protilátky v sére nenavodia bezinfekčnosť. Toto slovo je nesprávne používané, nesprávne zavedené do legislatívy a vlastne zneužívané na marketingové účely. O bezinfekčnosť vôbec nejde. Ide o to, aby ľudia ťažko neochoreli a neumierali. A na to potrebujeme imunitný systém. Ten musíme vhodne stimulovať a pomáhať mu. A jedným z markerov, ktoré nám pri tom môžu pomôcť, sú práve protilátky.“ To sú slová prof. Vojtěcha Thona, hodné zamyslenia a nasledovania.

Dokážme aj my, že nám na odbornosti aj na Slovákoch záleží.

Johanes Sokolík

ilustračné foto: unsplash.com