Nové vedenie evanjelickej diakonie

Na poslednom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku bola po siedmych rokoch zvolená nová riaditeľka.

V dňoch 10. a 11. marca 2022 sa konali dve zasadnutia – tretie a štvrté Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. V rámci zasadnutia sa uskutočnilo výberové konanie na nového riaditeľa/riaditeľku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Do výberového konania na funkciu riaditeľky sa prihlásili štyri uchádzačky, ktoré predstavili svoj program a plán práce. Víťazkou výberového konania sa stala Ing. Mgr. Ľubica Szabóová-Vysocká. Po siedmych rokoch vystrieda  JUDr. Mgr. Ing. Jána Gaspera, MBA, LL.M, ktorý bol od roku 2015 poverený vedením Evanjelickej diakonie. Posledným riaditeľom bol Ing. Ján Huba.

Podľa verejne dostupných informácii je pani Ing. Mgr. Ľubica Szabóová-Vysocká aktívna v komisii finančného riadenia meste Svätý Jur a rovnako sa jej meno vyskytuje aj v štruktúrach ubytovacieho a škodiaceho zariadenia Agapé vo Svätom Jure, ktoré patrí medzi účelové zariadenia ECAV na Slovensku.

Doplňujúce voľby

Okrem výberového konania, prebehli aj voľby do správnej rady a revíznej komisie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Vo voľbách do Správnej rady Evanjelickej diakonie boli v zmysle Štatútu ED ECAV generálnym presbyterstvom zvolení: Ing. Tomáš Hyben, PhD. (zástupca GP), Mgr. Samuel Miško (zástupca GP), Mgr. Roman Porubän (zástupca GP), JUDr. Ján Juran (zástupca za Ústredie ED), Mgr. Kristína Lehoťanová (zástupca SED, poskytujúce služby v oblasti práce s deťmi a mladými dospelými), PhDr. Beata Dobová (zástupca SED, poskytujúce pobytové služby), Mgr. Denisa Dučová (zástupca SED, poskytujúce pobytové služby), Mgr. Martina Brehuvová (zástupca SED, poskytujúce terénne a ambulantné služby).

Členmi Revíznej komisie Evanjelickej diakonie sa na základe voľby stali: Ing. Martin Adame, Ing. Daniel Kobyľan a Eva Drdošová.

zdroj: ecav.sk
foto: diakonia.sk