Veľkonočné číslo Cestou pravdy

Dávame vám do pozornosti nové veľkonočné číslo časopisu Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku.

V čísle sme si pre vás pripravili články a rozhovory k aktuálnemu dianiu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Vo veľkonočnom čísle nájdete aj slovo Božie na veľkonočné sviatky z pera evanjelických a. v. farárov. Pozývame vás k jeho čítaniu a zároveň prajeme požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.

Cestou pravdy

Cestou pravdy

 

V prípade, že sa k vám časopis nedostal a máte o toto číslo záujem neváhajte nás kontaktovať emailom: info@asloz.sk