Neprávosť pokračuje

Dňa 4.7.2022 sa vo Zvolene uskutočnila ďalšia, v poradí už tretia kandidačná porada na generálneho dozorcu ECAV. Z pohľadu viery ponúka každé takéto opakujúce sa stretnutie šancu na zamyslenie, na pokánie a nápravu. Uvedomujúc si hlbokú krízu v ktorej sa ECAV nachádza, dostali teda členovia kandidačnej porady ďalšiu možnosť riešiť tento stav priamo na najvyššej úrovni, a tak prispieť k spravodlivosti, pokoju a láske v cirkvi. A taktiež možnosť prispieť k jednote, posilneniu vnútro cirkevnej demokracie a sprístupneniu pozícií vo vedení ECAV pre ľudí, ktorí majú záujem prispieť k riešeniu toho, čo súčasné vedenie za 4 roky nezvládlo!

Členovia kandidačnej porady však ani tentokrát túto možnosť nevyužili. Ukázalo sa, že spôsob kabinetnej politiky vyvolených, ktorí radi rozhodujú za celú cirkev je im bližší, ako snaha vytvoriť také podmienky, kde si evanjelická verejnosť slobodne a bez obmedzovania zvolí vlastného kandidáta. Takýmto konaním však zároveň vedenie ECAV a kandidačnej porady opakovane vyjadrilo nedôveru evanjelikom na Slovensku, akoby títo bez ich predvýberu či filtrácie kandidátov neboli schopní vybrať dobrého kandidáta. Sme presvedčení , že tento prístup je nesprávny a nerozumný, a vedeniu ECAV sa táto nedôvera skôr či neskôr vráti!

Vyradenie nádejných kandidátov

Členovia kandidačnej porady (znova) neposudzovali len zákonné a vopred stanovené požiadavky na kandidátov, ale na základe svojich subjektívnych názorov dvoch kandidátov zo šiestich (znova) vyradili! Na základe tohto rozhodnutia sa volieb generálneho dozorcu ECAV nemôže zúčastniť doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., a ani Ing. Viktor Čop, člen cirkevného zboru Prešov! Toto svojvoľné rozhodnutie nepochybne ďalej zbytočne poškodí vzťahy a jednotu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania! Z pohľadu Asociácie slobodných zborov týmto došlo k výraznej manipulácii, nedemokratickému a podľa nášho názoru účelovému ovplyvňovaniu volieb, ktoré nie je možné ďalej považovať za slobodné a objektívne! Sme presvedčení, že takýto postup nepoškodzuje len dôveru a jednotu ECAV, ale aj samotnú schopnosť ECAV vysporiadať sa s problémami, ktoré cirkev trápia!

Recyklácia neúspešných kandidátov

Od roku 2018 vo voľbách najvyšších predstaviteľov ECAV došlo k vyradeniu už celkom 11 kandidátov (!) s kritickým názorom na súčasný vývoj v cirkvi, ktorí mali úprimný záujme tento stav zmeniť! Pochybnosti však budí aj „výber“ kandidátov, ktorí kandidačnou poradou prešli: Marián Damankoš, Petra Gärtner, Ivan Trepáč a Renáta Vinczeová. Už na prvý pohľad sa jedná práve o tých kandidátov, ktorí nezískali podporu verejnosti v predchádzajúcich (rovnako zmanipulovaných) voľbách generálneho dozorcu! Žiadne pokánie, žiadna sebareflexia, žiadna zmena aj napriek tomu, že tieto volebné manipulácie evanjelická verejnosť opakovane odmietla!

To potvrdzuje skutočnosť, že vedenie ECAV sa uzavrelo samo do seba a odcudzuje sa cirkevným zborom a členom ECAV. Tí sú dobrí len na to, aby odvádzali poplatky ako za stredoveku, a aby vo vopred určených voľbách vybrali  (resp. potvrdili) jedného, pre súčasné vedenie ECAV, neškodného kandidáta! Lenže neškodný pre súčasné nekompetentné vedenie ECAV zároveň znamená málo prínosný pre ECAV!

Nech už súčasné vedenie ECAV zvolí akúkoľvek taktiku, sme presvedčení, že aj v týchto voľbách tieto netransparentné a manipulatívne pokusy evanjelická verejnosť jasne odmietne. Všetci nespokojní evanjelici môžu svoj názor vyjadriť v cirkevných zboroch vo voľbách v nasledujúcich termínoch 4. septembra, 11. septembra a 18. septembra 2022. Pretože niekto zabudol, že Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku patrí všetkým evanjelikom!!!

Správna rada
Asociácie slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com