Medzi láskou a bohatstvom

1. nedeľa po Svätej Trojici

Nech Ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! (Pr 3, 3)

„My milujeme, lebo On prv miloval nás.“
1J 4, 19

Bratia a sestry,

aj dnešný deň si máme možnosť uvedomovať, na čom stojí naše každodenné počínanie si. Naša motivácia čosi robiť, z niečoho pramení. Môže byť síce skrytá pred okolím, ale svojim časom sa ukáže ako pevne prítomná.

Existujú rôzne možnosti ako sa motivovať. Je mnoho literatúry a odborníkov, ktorí radia ako sa realizovať, nájsť svoje miesto v živote. Pre kresťana je zásadnou motiváciou osoba a dielo Pána Ježiša. Od Neho sa odvíja aj môj život. Keby som Ho nepoznal, nepoznal by som dôvod žiť. Len preto, že On je Ten najbližší, ktorý ma dokonale pozná a dokonale miluje, len preto tu som, a chcem žiť.

Nie je to len chvíľková emócia, ale to, čo vstúpilo do môjho vnútra, srdca, mysle, aby som už nikdy nebol sám so sebou, ale mal Priateľa, ktorý zostáva verný a Ten istý. Tak, ako na počiatku bola bolesť, žiaľ a smútok nad vlastnou nedostatočnosťou, neskôr prišlo i prijatie potešenia z toho, že v Ňom mám darované všetko, čo potrebujem, ba i viac, než som schopný prijať.

Mnohé je potrebné si uvedomiť, mnohé prijať, a mnohé je potrebné aj odovzdať. Na porozumenie tomu je nám dané slovo Božie, aby sme chápali to, čo je vo svete pre hriech žiaľ skryté. Sami od seba sme neistí, manipulovateľní, nezodpovední a upadajúci do hriechu. Veľmi ťažko, až s nemožnosťou sa nevieme odpútať od pohanského spôsobu života, čo nás zaslepuje a robí hluchými na počutie a prijatie Pánových slov.

Potrebujeme priestor, čas, Božie slovo, ktoré by nás prenikalo a naplnilo svojim bohatstvom. Len ten, kto vníma svoje obdarovanie, je schopný ním poslúžiť. A v Božom slove máme hojné bohatstvo, ktoré keď uchopíme a vezmeme z neho požehnanie, sme schopní toho, k čomu nás povoláva Pán Ježiš, aj Jeho apoštol Ján v dnešnom biblickom texte. My milujeme, lebo On prv miloval nás.

Je to dôsledok pôsobenia zabitého, vzkrieseného, osláveného, požehnaného Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. To On poslal svojho svätého Ducha od Otca, aby tu bol medzi ľuďmi ten život, ktorý sám Pán Ježiš stelesňuje a dopraje svoje pôsobenie, hoc v tom najhoršom a najbiednejšom človeku na zemi.

Verím, že to môže urobiť aj pri mne? Chcem, aby sa môj život zmenil? Chcem zažiť to, čo zažíval aj apoštol Ján? Chcem milovať? Skutočne, úprimne, požehnane? Chcem svojim životom vydávať svedectvo o láske?

Apoštol Ján napísal: „My milujeme,“ lebo ešte prv sa odohrala tá najväčšia udalosť na zemi, že za zlého človeka bolo zaplatené krvou Božieho Syna, aby Syn zmenil poriadky na zemi a nastalo vykúpenie od hriechu, smrti, diabla. Prišlo požehnanie Pána Ježiša v podobe Ducha svätého, ktorý pôsobí ako chce, aby Božieho Syna, Pána Ježiša, oslávil.

Keď milujeme, tak aj my oslavujeme Pána. On nám to doprial, a my sa nemáme vyhovárať, ale byť zodpovední, a prejaviť sa! Milovať.

Neviem? Nedá sa? Ako? Kde? Kedy? Vždy je na to priestor aj čas, a samozrejme aj človek, ktorého mám milovať. Budem si vyberať koho? Je to ten, ktorého stretávam, o ktorom viem, koho poznám, alebo ešte len spoznám.

V každom prípade mám milovať, lebo život kresťana je o láske. Lásku môže vidieť každý, nikomu neuškodí, požehná život, aj keď toho života lásky nie je hodný. Tak, ako ja sám som jej nebol hodný a dostalo sa mi jej, mám dôvod a motiváciu o nej svedčiť, že nehodný je milovaný, a má o tom vedieť, aby Bol Božou láskou potešený a mal radosť z toho, že sme spolu bratia a sestry boli vykúpení Pánom Ježišom zo smrti a hriechu do slobody milovať.

Téma dnešnej nedele nám dáva akoby na výber medzi láskou a bohatstvom. Skutočným bohatstvom je však len láska, ktorú sme prijali z milosti do srdca, darom od Pána Ježiša. Teda, nie je dôvod zvažovať či mať majetok, lebo ten sa ľahko minie a niekedy sa k nemu aj ľahko dá prísť. Majetok je nestály, ale naviazanie sa na majetok, to je už pevné, a vylučuje vzťah lásky k človeku. Takto je naviazanie sa na majetok protipólom naviazania sa na Pána Ježiša vo viere, dôvere a poslušnosti milovať.

Keď však milujeme, neriešime majetok, ale zdieľame lásku, ktorá je pravým bohatstvom. Máme myseľ, oči, uši, ruky, ktoré sa prirodzene prejavia svojim duchovným obdarovaním od Pána.

Vieme, že to máme dopriate z milosti Pána Ježiša. Prejavme sa teda tak, ako sme obdarovaní! Láskou!

Modlitba

Pane Ježiši, Tvoj apoštol nás vyučuje, že v našich životoch má byť prítomná láska. Máme skutočne milovať, lebo Ty sám si nás prv miloval. Z prijatia Tvojej lásky sa rodí láska aj v nás. Je to Tvoja milosť a požehnanie, ktoré každého obohacuje. Dopraj nám, prosíme, nech sa vieme prejaviť s láskou, v láske, v milovaní. Odpusť a osloboď nás od našej nelásky, daruj nový život, keď budeme schopní milovať nielen svojich, ale aj iných, ktorých nám dopraješ stretnúť. Buď Ti chvála za to. Amen.

Mgr. Marek Tomčik
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: Pixabay