Katolícka cirkev augsburského vyznania

Bratia a sestry,

neviem ako vám, ale mne osobne veľmi vadia aktivity terajšieho vedenia. A to už hodnú chvíľu. Terajšie vedenie sa snaží vehementne robiť ekuménu, dôkazom čoho je aj odkaz pána Eľka pre tento týždeň: „Milí moji..., budujme ekumenizmus spoločne.

Minulý týždeň sa konala teologická konferencia ECAV s katolíckymi prednášajúcimi. Ďalšia „spolupráca“ je už tiež dohodnutá: kázňové prípravky na Vianoce bude prednášať znova katolícky farár.

Všetko to ukazuje na to, že terajšie vedenie nevie, kam patrí. Ako sa tomu hovorí? Vymývanie mozgov našim farárom. Nenásilné masírovanie v zmysle, veď sa nič také pred tými niečo vyše 500 rokmi nestalo… Dokonca Martin Luther vraj nepochopil dobu, v ktorej žil.

Pripravujú nielen ekuménu, ale aj nový spevník, novú agendu, menia princíp a hierarchiu evanjelickej cirkvi, čo vidieť najlepšie na zmluvách duchovných s GBÚ, kde naši duchovní sú neustále zastrašovaní a vydieraní vedením. Nehovoriac o neustálom nátlaku GBÚ voči cirkevným zborom pri financovaní cirkvi. Pripúšťajú benevolenciu v správaní duchovných, čo sa týka bohoslužobných výkonov, ktoré sú stáročia zaužívané. Verejne popierajú, že základom našej cirkvi je cirkevný zbor. Naopak, svojím konaním menia našu hierarchiu na katolícku. Vedenie zhora, nie tak, ako doteraz, z cirkevných zborov. A viete dobre, že je toho viac.

Toto je výsledok teologicky negramotného vedenia našej cirkvi, ktoré nás ťahá niekam, kde asi ani oni nevedia kam. Ale v podstate ide o vedomé zastieranie káuz, ktoré sami vytvorili alebo kryli, a to „s láskavým srdcom“, ale nie k vlastným bratom a sestrám, ale k predstaviteľom inej cirkvi. Tých vlastných by najradšej nevideli, pretože tí im vytýkajú ich prehrešky. Nedávna návšteva pápeža len akoby spustila riadený proces rekatolizácie!!!

Ako bolo už napísané, pani Nunvářová ako bývalá zamestnankyňa katolíckeho média má aj naďalej problém s našou vieroukou a tradíciami. Aj tento týždeň si asi pomýlila periodiká, pretože nás pozýva na stretnutie do Obišoviec na seminár o „adventných predpovediach a vianočných naplneniach o Mesiášovi“, do pútnického domu Anny Kolesárovej a na „slávenie svätej omše“!

Asociácia slobodných zborov doteraz väčšinou poukazovala na materiálne prehrešky. Nakladanie s majetkom, vedomé podvody v účtovníctve alebo otáčanie CPP v prospech skupinky ľudí, ktorá si „prispôsobila“ voľby podľa seba. Zaviazanosť tejto skupinke vidieť aj na konaní mnohých farárov, ktorí sú pomýlení a nevedia, „kde je sever“. A keď už našim farárom prednášajú z Ríma, a to doslovne,  čo od nich môžeme čakať?

Na toto sa majú dávať naše peniaze vyzbierané zo zborov? Aby pár ľudí zotročovalo nás ostatných? Vieroučne už pomaly nevieme, čo sme, ekonomicky nás zdierajú – a naše duchovenstvo mlčí!?

Bratia a sestry,

teraz už nejde len o majetok, o účtovníctvo alebo voľby. Chcú nám zobrať to, v čom sme boli vychovaní, v čo sme verili, čo nám zanechali naši rodičia, starí rodičia – to naše vnútro! Bratia a sestry, veď nám berú našu identitu, našu DNA!!!

My nemáme iné témy v cirkvi? Šíriť niečo pekné, duchovné, poučné, evanjelické, niečo, čo by pomohlo nám všetkým? Niečo, čím by sa povzbudil, možno naštartoval duchovný život v rodine, zbore, cirkvi? Nie, na najbližšej teologickej konferencii sa budú riešiť depresie farárov. Budú im zasa vymývať mozgy, ako pracovať s opozíciou… – s tými, ktorí nemajú rovnaký názor ako oni. Veď to sú témy ako za komunistov! Takto to vyzerá, keď lepšie pracuje „ekumenický“ výbor (s agentom ŠTB, pôsobiacim v ECAV) ako vieroučný!

Preto sa ešte raz pýtam, dokedy si necháme brnkať po nose a pripustíme takéto konanie, ktoré v prvom rade škodí celej našej evanjelickej cirkvi?!

Asociácia slobodných zborov sa pred skoro tromi rokmi podujala zastupovať nespokojných evanjelikov augsburského vyznania, a preto sa vás všetkých evanjelikov pýtam, čo všetko bude musieť ešte prísť, aby sme sa zobudili a začali zachraňovať našu cirkev?

Miloslav Kamenický