Evanjelická cirkev a. v. v Rakúsku spúšťa testovaciu prevádzku online nástroja „Churchdesk“, pomocou ktorého môžu cirkevné zbory na jednom mieste pokryť organizačné a komunikačné úlohy.

Cirkev hľadá zbory, ktoré si chcú Churchdesk vyskúšať vo svojej každodennej práci. Churchdesk napríklad umožňuje farnostiam spravovať viacero kalendárov, vytvárať webové stránky, blogy a bulletiny, organizovať skupiny pre internú komunikáciu, spravovať súbory a vytvárať fotogalérie. Okrem toho je tu možnosť vytvárania online formulárov na podujatia, správa kontaktov a vybavovania darcovských projektov.

Pre jeden cirkevný zbor môže byť aktivovaný ľubovoľný počet užívateľov. Nástroj funguje v akomkoľvek webovom prehliadači, ako aj v aplikácii pre Android a iOS. Na pilotnom projekte sa môžu zúčastniť tri cirkevné zbory na superintendenciu. V iniciačnom procese dôkladne otestujú Churchdesk na úrovni cirkevných zborov a superintendencii. 

Zdroj: https://evang.at
Ilustračné foto: https://pxhere.com/