Dnes ubehlo presne 90 rokov, ako sa narodil Juraj Sarvaš, 14. júla 1931, herec, scenárista, režisér, ktorý sa počas svojho života vždy hrdo hlásil k Evanjelickej a. v.  cirkvi na Slovensku, jej odkazu a jej osobnostiam.

Narodil sa v Radvani, ktorá je dnes súčasťou Banskej Bystrice, kde pôsobil aj významný evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych a dramatických prác, publicista a prekladateľ Andrej Sládkovič, ktorého dielo celý život Juraj Sarvač študuje. Pochádza z ôsmych detí, herectvu sa začal venovať už počas gymnaziálnych štúdií. Neskôr sa presadil svojim hereckým naturelom v Mestskom divadelnom združení v Banskej Bystrici.

Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Hneď po štúdiu začal pôsobiť v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Od roku 1961 pôsobí v Slovenskom národnom divadle. Bol pedagógom Hudobnej fakulty na VŠMU a dramatického odboru ĽŠU v Bratislave.  Momentálne pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Ľudia ho môžu poznať z účinkovania v mnohých divadelných predstaveniach, v televíznej a filmovej tvorbe.

Pán Sarvaš prajeme Vám, aby Vás sprevádzalo Božie požehnanie, Jeho láska, pomoc a ochrana. Hospodin nech zostane naďalej Vašou silou, štítom a nech i pri tomto vzácnom jubileu plesá Vaše srdce pred Hospodinom.

„Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce.
Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce
a ďakovať Mu budem svojou piesňou.“
Žalm 28, 7

Asociácia slobodných zbororv
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

foto:wikimedia.org