Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, 6. januára 2021
si pre nás pripravil slovo Božie, brat farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.

ilustračné foto: pixabay.com