Na dnešný sviatok
zjavenia Krista Pána mudrcom
si pre nás pripravil biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom kázne mu bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša, z 2 kapitoly, v 1 – 11 verši.