Na dnešnú nedeľu si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom dnešnej kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 7. kapitola vo veršoch 22 až 29.