Na dnešnú nedeľu si pre nás pripravila Biblický príhovor
sestra farárka
PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková