Na 6. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás výklad slova Božie pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Základom kázne jej bol biblický text
z knihy proroka Izaiáša 43, 1 – 3.