Na 4. nedeľu po Veľkej noci, 5. mája2021
si pre nás pripravil Biblický príhovor
evanjelický a. v. farár doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup v. v.
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.