Na 4. nedeľu po Veľkej noci,
nám slovom Božím poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Michal Zajden, PhD.
Ako základ biblického príhovoru mu poslúžil text 122 Žalmu.