Výklad biblického textu
z knihy Prísloví 23. kapitoly 17 veršu
si pre nás na 3. pôstnu nedeľu, 7. marca 2021
pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Ivan Mucha.