Na 3. nedeľu po Zjavení
si pre nás Biblický príhovor pripravil
Mgr. Ľuboš Vontorčík, evanjelický a. v. farár.
Biblický text: J 5, 31 – 36