Na poslednú nedeľu po Zjavení, 24. januára 2021
si pre nás Biblický príhovor pripravila
Mgr. Ľubomíra Mervartová, evanjelická a. v. farárka.