Na 3. nedeľu po Veľkej noci, 25. apríla 2021
si pre nás pripravila výklad slova Božieho
evanjelická a. v. PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Sasinkove.